More Website Templates @ Templates.com!
BC Plius sprendimai verslui

BC Verslas 


 Įmonėje vykstančių administracinių procesų optimizavimas ir paspartinimas

 

             Pagrindinis tikslas - kaupti, sisteminti ir teikti duomenis apie darbuotojams, padaliniams, įmonėms ir organizacijoms skiriamas užduotis bei su tuo susijusius veiklos procesus: kaupti duomenis apie klientus vieningoje klientų duomenų bazėje, geriau pažinti savo klientų poreikius; planuoti santykius su klientais, kontroliuoti klientų poreikių patenkinimą; valdyti pardavimo procesą, greitai ir efektyviai identifikuoti visus žingsnius iki užduoties užbaigimo; nustatyti įmonės galimybes įvairiuose veiklos etapuose; operatyviai informuoti darbuotojus apie savo komandos dalyvių veiksmus; registruoti užduotis darbuotojui (taip pat darbuotojas gali sau registruoti užduotis); kontroliuoti užduočių įvykdymą bei įvykdymo laiką. Ataskaitos apie užduočių vykdymą, darbuotojų darbo planų spausdinimas ir kitos ataskaitos.
         Įmonės sudarytų sutarčių registravimas bei atsiskaitymų pagal sutartis kontrolė. Galimybė nurodyti sutarčių galiojimo laiką, mokėjimo sąlygas bei grafikus. Sutarčių formavimas ir spausdinimas. Sutarčių vykdymo planavimas ir fakto fiksavimas. Derinimo su kitomis sistemomis ir programomis galimybė.


BC Transportas 


 Transporto įmonių veiklos ir su ja susijusių procesų valdymas bei optimizavimas

 

          Sprendimas apima visas krovinio aptarnavimo operacijas, pradedant pirminės informacijos apie krovinį gavimu ir baigiant jo pristatymu klientui. Užtikrina patogų informacijos apie krovinius rinkimo ir kaupimo mechanizmą, krovinių pristatymo planavimą ir registraciją, dokumentų, susijusių su krovinių gabenimu, kontrolė bei susiejimas.
          Autotransporto (lengvųjų ir krovininių automobilių) kelionės lapų, įsigyto ir sunaudoto kuro, pravažiuotų maršrutų ir vairuotojų darbo apskaita, aktų ir ataskaitų spausdinimas. Padangų apskaita. Išsami krovinių gabenimo apskaita. Informacija apie reisus, transportą, kuro sąnaudas, atstumus, prastovas ir kt.. Visa informacija apie krovinį. Automatiškai skaičiuojamas krovinio gabenimo pelningumas.


 BC Personalas


 Procesų, susijusių su įmonės personalo administravimu, valdymu bei darbo užmokesčio skaičiavimu, automatizavimas

 

           Skirtas įmonės personalo administravimui. Personalo sąrašo sudarymas ir grupavimas pagal skyrius. Darbuotojų bylos. Darbo sutarčių tvarkymas ir spausdinimas. Įsakymai dėl priėmimo į darbą, atleidimo iš darbo bei kiti, susiję su personalo valdymu. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas ir spausdinimas. Darbuotojų sąrašo spausdinimas ir įsakymų ataskaita.
          Automatiškas atlyginimo apskaičiavimas. Galima skaičiuoti darbo užmokestį pagal dienos ir valandos tarifą, apskaičiuoti atostoginius, išeitines pašalpas, kompensacijas už nepanaudotas atostogas, nedarbingumo pašalpas, įvairias premijas ir kitus reikalingus priedus. Gyventojų pajamų ir socialinio draudimo mokesčių skaičiavimas. Mokėjimo žiniaraščių ir suvestinių, ataskaitų VMI ir Sodrai ruošimas bei spausdinimas.


BC Komercija 


 Prekybos ir paslaugas teikiančių įmonių veiklos optimizavimas ir automatizavimas

 

          Palaiko visą prekių ir paslaugų judėjimo ciklą ir užtikrina visų prekybos, kainodaros ir santykių su klientais, analitinių ataskaitų formavimo, lojalumo programų procesų valdymą. Prekių ir paslaugų kontrolė. Neribotas sandėlių skaičius. Prekių judėjimas, galimybė vesti kiekinę ir suminę atsargų kontrolę. Prekių nurašymas. Prekių perkėlimai iš sandėlio į sandėlį. PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. Užsakymų tiekėjams ir pasiūlymų pirkėjams paruošimas. Lanksti kainoraščių ir nuolaidų sistema. Prekybinės ataskaitos.
          Įmonės vidaus ir išorės užduočių kontrolė. Efektyvus ryšių su klientais palaikymas. Pasinaudojus šios sistemos galimybėmis sumažinamas įmonėje spausdinamos dokumentacijos kiekis, organizuojant įmonės veiklą pagal ISO standartus. Derinimo su kitomis sistemomis ir programomis galimybė. Visi kasos naudojimo „įrankiai“ – pinigų įdėjimas ir išėmimas į (iš) kasos aparatą (-o), pinigų stalčiaus atidarymas, suminė ataskaita, X ataskaita, Z ataskaita ir kt.


 

 BC Finansai


 Įmonės finansinės apskaitos automatizavimas

 

          Visa buhalterija nuo operacijos įvedimo iki balanso gavimo. Atliekamos visos buhalterinės operacijos: valiutinės, banko, kasos bei avansinių apyskaitų apskaita. Įsiskolinimų kontrolė. Galimybė mokėjimo nurodymus siųsti tiesiai į banką elektroniniu formatu per internetą. Galimybė bet kokiu momentu įkelti į programą valiutų kursus iš interneto. Valiutiniuose įrašuose automatinis kurso įtakos apskaičiavimas. Ruošiamos ir spausdinamos įvairios ataskaitos (PVM ataskaitos, PVM sąskaitų faktūrų registras, skolų suderinimo aktai...) bei finansinės atskaitomybės formos - pelno (nuostolio) ataskaitos, balansas ir kita.
          Ilgalaikio turto grupės, ilgalaikio turto kortelės, nusidėvėjimo skaičiavimas, taikant skirtingus metodus. Atidavimo į eksploataciją, priėmimo-perdavimo aktų ruošimas ir spausdinimas. Automatinis ilgalaikio turto sumų korespondavimas į buhalterines sąskaitas. Trumpalaikio ir ilgalaikio turto apskaita. Atsargų ir paslaugų kiekinė ir suminė apskaita. Pajamavimas, nurašymas (FIFO ir konkrečių kainų metodu). Apskaita litais ir užsienio valiuta.


 BC Gamyba


 Gamybos procesų apskaitos automatizavimas

 

          Gaminio sudėties aprašymas, sudarant technologines korteles, sunaudotų žaliavų nurašymas, gaminių savikainos skaičiavimas ir pajamavimas į sandėlį. Gamybinių dokumentų spausdinimas, ataskaitos. Atsargų ir paslaugų apskaita. Neribotas sandėlių skaičius. Atsargų judėjimas, galimybė vesti kiekinę ir suminę atsargų apskaitą. Atsargų nurašymas. Atsargų judėjimo kontrolė. Užsakymų tiekėjams ir pasiūlymų pirkėjams paruošimas. Komplektavimas ir iškomplektavimas. Įvairios ataskaitos.


 BC Biudžetas


 Įmonės finansinės apskaitos automatizavimas pritaikytas biudžetinių įstaigų apskaitos specialiems reikalavimams

 

          Visa buhalterija nuo operacijos įvedimo iki balanso gavimo. Biudžetinių įstaigų sąskaitų planas. Banko ir kasos apskaita. Specialių mokesčių, nustatytų fiziniams asmenims, apskaičiavimas, abonentinis mokestis, mokestis už maitinimą įmonėje ir kt.. Skolų ir permokų registravimas, kvitų spausdinimas. Planuojamų išlaidų įvedimas, asignavimų ir faktinių išlaidų apskaita pagal sąmatų straipsnius, biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo apyskaitos pildymas ir spausdinimas.

 


Informacija paruošta pagal UAB Balco LTD.

 

  •  

      Pagerank tikrinimas